Üstün Başarı Sınıfı

Üstün başarı sınıfı kayıtları
 • Çapraz Sorgu ve Kurgusal Dava

 • Capraz Sorgu 1 (Feridun Yenisey, 14 Subat 2019)
 • Çapraz Sorgu 2 (Feridun Yenisey, 1 Mart 2019)
 • Başkan Duruşma Usulü Öğretiyor (Fahrettin Demirağ, 15 Şubat 2019)
 • Kurgusal Dava: Rüstem (Feridun Yenisey, 11 Şubat 2019)
 • Kurgusal Dava (Ahu Ayanoğlu Moralı, 14 Şubat 2019)
 • Bilimsel Araştırma Metodları (Serkan Köybaşı, 3 Aralık 2018)
 • Trial Advocacy (Tom Read, 22 Ekim 2018)
 • Trial Advocacy 2 (Tom Read, 31 Ekim 2018)
 • Çapraz Sorgu Teknikleri 1 (Tom Read, Hande Ulutürk, 1 Nisan 2019)
 • Çapraz Sorgu Teknikleri 2 (Tom Read, Hande Ulutürk, 2 Nisan 2019)
 • Çapraz Sorgu Teknikleri 3 (Tom Read, Hande Ulutürk, 3 Nisan 2019)
 • Çapraz Sorgu Teknikleri 4 (Tom Read, Hande Ulutürk, 5 Nisan 2019)
 • Kurgusal Dava Yarışmasına Katılan Takımların Sunumları
 • Özel Hukuk Sunumları

 • Seda Öktem Çevik - Kiralananın Devri (28 Kasım 2018)
 • Öz Seçer - İpotek (4 Mart 2019)
 • Adnan Deynekli - Hukukta Avukatlık Mesleği (26 Şubat 2019)
 • Adnan Deynekli - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (27 Mart 2019)
 • Makaraci Tasinir - Rehni (28 Kasim 2018)
 • Uzlaştırma Teknikleri

 • Feridun Yenisey - Uzlaştırma
 • Neylan Ziyalar - Uzlaştırma Telefon Konuşması
 • Neylan Ziyalar - Uzlaştırma Telefon Konuşması
 • Neylan Ziyalar -Uzlaştırma Açılış Konuşması
 • Michael Kilchling, Feridun Yenisey - Mağdur Hakları 1 (12 Nisan 2019)
 • Michael Kilchling, Feridun Yenisey - Mağdur Hakları 2 (12 Nisan 2019)
 • İleri Avukatlık Hukuku: Temel İlkeler

 • Köksal Bayraktar - Hukukun Üstünlüğü (20 Şubat 2019)
 • Durmuş Tezcan - Avukatlık ve İnsan Hakları (1 Mart 2019)
 • Durmuş Tezcan - AİHM'de Duruşma (15 Şubat 2019)
 • Korkut Kanadoğlu - Avukatlık ve Anayasa (27 Şubat 2019)
 • Aziz Can Tuncay - Hukuksal Etik ve Yargı Etiği (27 Şubat 2018)
 • Aziz Can Tuncay - Yargı Etiği (19 Kasım 2018)
 • Salih Oktar - Avukat Etigi (19 Kasim 2018)
 • Ayça Özok Ener - Avukatlık Meslek Kuralları (1 Mart 2019)
 • Tamer Şahin - Metodoloji (27 Şubat 2019)
 • Fatih Selami Mahmutoğlu - Hukuka Aykırı Deliller (6 Mart 2019)
 • Neylan Ziyalar - İletişim Becerileri ve Beden Dili (26 Şubat 2019)
 • İleri Avukatlık Hukuku: Avukatlık Sözleşmesi, Bürosu ve Dava Stratejisi

 • İfaket Aydemir - Avukatlık Sözleşmesi (27 Şubat 2019)
 • Güngör Ciğerli -Hukuk Ofisi Yönetimi (2 Mayıs 2019)
 • Naim Karakaya, Salih Oktar - Dava Stratejisi (13 Kasım 2018)
 • Berra Besler - Dava Stratejisi 1 (25 Şubat 2019)
 • Berra Besler - Avukatlık Stajı (27 Şubat 2019)
 • Berra Besler - Dava Stratejisi 2 (14 Kasım 2018)
 • Berra Besler - Dava Stratejisi 2 (13 Şubat 2019)
 • Uygulamalı Ceza Avukatlığı

 • Köksal Bayraktar - İleri Avukatlık Hukuku (14 Kasım 2018)
 • Vehbi Kahveci - İleri Avukatlık Hukuku (14 Kasım 2018)
 • Önder Öztürel - Bir Ceza Davasının Anatomisi(5 Aralık 2018)
 • Önder Öztürel - Çevre Ceza Hukuku (12 Kasım 2018)
 • Aynur Tuncel Yazgan - İddianame ve Dava Dilekçesi (26 Şubat 2019)
 • Muhittin Köylüoğlu - Bir Ceza Avukatı (15 Şubat 2019)
 • Yurdakul Önel - Uygulamada Avukatlık (2 Mayıs 2019) Bakilacak
 • Alim Mert - Soruşturma Evresinde Müdafi (1 Mart 2019)
 • Işıl Soylu - Avukata Karşı İşlenen Suçlar (2 Mayıs 2019)
 • Nazlı Tanburacı - Meslekte Uygulama (2 Mayıs 2019) (Bakılacak)
 • Johanna Rinceanu, Feridun Yenisey, Almanya'da Müdafinin Rolü (7 Mart 2019)
 • Salih Oktar - Mukayeseli Ceza Muhakemesi (11 Mart 2019)
 • Can Çalıcı, Neylan Ziyalar - O.J. Simpson Davası (13 Mart 2019)
 • İdari Davalar ve Vergi Hukuku

 • Sadettin Yaman - İdari Davalar (20 Şubat 2019)
 • Ahmet Yayla - İdari Davalara Hazırlık (20 Şubat 2019)
 • Gülsen Güneş - Vergi Hukuku (15 Nisan 2019)
 • Hukukçunun Sosyal Yönü

 • Kenan Erzurum - Hukukçuların Okuması Gereken Kitaplar (18 Nisan 2019)
 • Orhan Şener - Klasik Müzik ve Hukukçu (18 Nisan 2019)
 • Hukukçular İçin İngilizce

 • Özgür Bayram - Legal English 1 (29 Mart 2019)
 • Özgür Bayram - Legal English 2 (8 Mart 2019)
 • Özgür Bayram - Legal English 3 (1 Mart 2019)
 • Yurt Dışı Etkinlikler

Yorumlar